Warunki i zasady

Prosimy o zapoznanie się z zasadami zamawiania, dostawy, zwrotów i przetwarzania danych osobowych

Sprzedający zobowiązuje się
 • Wysłać zamówione i opłacone przez Kupującego towary przez wybraną przez Kupującego firmę spedycyjną, na adres wskazany przez Kupującego lub do wybranego przez Kupującego urzędu pocztowego lub pocztomatu, lub przygotować je do odbioru nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego.

Kupujący zobowiązuje się:

 • Podania pełnych i prawidłowych danych kontaktowych w celu dostarczenia zamówionych towarów oraz przyjęcia przesyłki lub odebrania jej z wybranego urzędu pocztowego lub pocztomatu w terminie określonym przez wybraną firmę kurierską, po otrzymaniu powiadomienia od firmy kurierskiej;
 • Nieodebranie przesyłki z urzędu pocztowego w terminie, nieodebranie przesyłki od kuriera lub podanie nieprawidłowych danych kontaktowych, co uniemożliwia lub utrudnia dostarczenie towaru, wiąże się z poniesieniem przez Kupującego kosztów zwrotu i/lub ponownego dostarczenia towaru.
Terminy dostaw:
 • Towary zostaną wysłane do Kupującego nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po otrzymaniu pełnej zapłaty za nie;
 • Wybrane do odbioru towary będą gotowe do odbioru w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy po otrzymaniu pełnej zapłaty za nie. Towar zostanie przekazany Kupującemu w terminie uzgodnionym wcześniej ze Sprzedającym;
 • Produkty na zamówienie, jeśli jest to wskazane w opisie produktu, są produkowane i wysyłane w ciągu 3-4 tygodni.

Zamówienia okresowe (subskrypcyjne):

 • Okresowe (abonamentowe) zamówienia towarów, o treści tożsamej z pierwszym zamówieniem złożonym przez Kupującego, będą składane z częstotliwością wybraną przez Kupującego i będą przekazywane Kupującemu do zapłaty na adres e-mail wskazany przez Kupującego;
 • Kupującyma prawo do rezygnacjiz zamówień okresowych (subskrypcji) w dowolnym momencie, logując się na swoje konto na Stronie Internetowej oraz przekazując Sprzedającemu żądanie w formie pisemnej lub ustnej;
 • Jeśli Klient nie opłaci zamówienia okresowego (subskrypcji) przez 2 (dwa) tygodnie, subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Żadne nowe powtarzające się zamówienia nie będą składane ani wysyłane do Kupującego.
Zwrot towarów:
 • Wady sprzedawanych towarów będą usuwane, wadliwe towary będą wymieniane i zwracane zgodnie z Zasadami Handlu Detalicznego zatwierdzonymi Zarządzeniem Rządu Republiki Litewskiej nr 697 z dnia 11 czerwca 2001 r. „O zatwierdzeniu Zasad Handlu Detalicznego”.
 • Kupujący – osoba fizyczna – ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 6.228 (10) (2) Kodeksu cywilnego. Użytkownik może odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży tylko wtedy, gdy towary nie były używane, nie zostały uszkodzone, nie utraciły wyglądu nadającego się do sprzedaży (etykiety nienaruszone, folia ochronna nie zerwana itp., jednak nie w przypadku zwrotów towarów niskiej jakości), a wygląd towarów lub opakowania został zmieniony tylko w sposób niezbędny do umożliwienia użytkownikowi sprawdzenia otrzymanych towarów. Kupujący musi skorzystać z tego prawa w sposób odpowiedzialny i zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu, w dobrym stanie. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z działań, które nie są konieczne do ustalenia rodzaju Towarów.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy kupna-sprzedaży – od dnia otrzymania zamówionego towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu nie później niż 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Kupujący jest odpowiedzialny za właściwe zapakowanie towarów do zwrotu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 • Pieniądze za zwrócone towary, z wyłączeniem kwoty zapłaconej przez Kupującego za dostawę i zwrot, zostaną zwrócone w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania zwróconych towarów. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem bankowym, niezależnie od wybranej przez Kupującego metody płatności za towar.
Zarządzanie danymi:
 • Dane kupującego są przetwarzane przez MB Filterplace.
 • Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do UAB Montonio finance, UAB Omniva LT, UAB DPD Lietuva, Packeta Poland Sp. z o.o. w celu zapewnienia dostawy lub odebrania płatności za zamówione towary.
Dane firmy sprzedającej:

MB „Filterplace” Kod firmy: 305389754 Kod NIP: LT100015623416 Adres: Žemaičių g. 31, 44175 Kaunas Konto: LT787300010161090820 – AB Swedbank, swift HABALT22 Nr.tel.: +370 698 00666 E-mail: info@filterplace.eu

Shopping Cart